מס. מחבר הערות הורדה
1. טקסט מפעיל לגיל הגן
56358 Bytes
2. מתאים לכיתות ג-ו כחלק ממיבת חנוכה. קטע להמחזה עבור הילדים
32768 Bytes
3. קטע להמחזה עבור מסיבת חנוכה. יכול להחזיק מסיבה שלמה עבור כיתות ב-ג-ד... בעצם הצעה למסיבה שלמה.
39936 Bytes
4. קטע להמחזה עבור מסיבת חנוכה. יכול להחזיק מסיבה שלמה עבור כיתות ב-ג-ד... בעצם הצעה למסיבה שלמה.
39936 Bytes
5. הצעה למסיבת חנוכה בגן. חלוקה לקבוצות והפעלה על פי הטקסט.
34304 Bytes